Diensten

De diensten van Aardwarmte Service Team zijn gevat in een modulair abonnement, dat kan worden aangepast aan de behoeften van de individuele klant. Door deze structuur verzekeren we regelmatig contact en zijn er vaste en planbare werkzaamheden, waardoor scherpe tarieven kunnen worden geboden.

 

De volgende modules zijn nu beschikbaar:

AST: Reguliere ondersteuning

Reguliere ondersteuning

Aardwarmte Service Team biedt laagdrempelige ondersteuning met raad en daad. We komen regelmatig langs bij de klant (minimaal 1x per kwartaal) en hebben maandelijks overleg om de uitstaande acties en de planning door te nemen. Dit nauwe contact biedt gelegenheid tot het beantwoorden van kleine en grote vragen en direct oppakken van kleine zaken.

Wij houden de planning bij voor onderhoud en VG gerelateerde activiteiten en vormen de ‘stok achter de deur’ om te zorgen dat deadlines worden gehaald.

De maandelijkse rapporten naar het ministerie van EZ en naar TNO kunnen wij eventueel verzorgen, evenals een jaarwerkplan of jaarrapportage voor SodM.

AST: Analyse productie KPIs

Analyse van Productie KPI’s

Door regelmatige diepgaande analyse van de beschikbare sensordata proberen we problemen vroegtijdig te herkennen. Data van de ESP en bovengrondse sensoren wordt gecombineerd en in een variëteit aan grafieken weergegeven en vertaald naar Key Performance Indicators. Bij de analyse wordt door een well engineer vooral gekeken naar afwijkingen in trends, om zo subtiele veranderingen in bijvoorbeeld productiviteit, injectiviteit, pomp performance of de toestand van de buizen en het oppervlaktesysteem aan het licht te brengen. Minimaal maandelijks bespreken we de grafieken en de observaties. Waar nodig kan verder onderzoek worden georganiseerd of kan een reparatie worden gepland.

AST: Formatiewater en Gas analyses

Formatiewater- en Gasanalyses

Regelmatige analyse van formatie water en gas is vaak een eis uit de vergunning en de WIMP. Het hoofddoel van de analyse is om aan de hand van veranderingen in de samenstelling, putintegriteits-issues (vroegtijdig) te herkennen. Ook worden relevante parameters voor corrosie en scaling bijgehouden om veranderingen op dit gebied vroegtijdig te signaleren.

AST organiseert monstername ten behoeve van water- en gasanalyses en coördineert het onderzoek in het laboratorium. Om nuttige data te verkrijgen is het van belang dat de op juiste stoffen worden gescreend er dat de monstername op een gelijke manier verloopt. Hier letten we dus goed op. Door het werk te bundelen voor meerdere klanten kunnen de analyses en de monstername efficiënter worden uitgevoerd en kan de kostprijs laag blijven.

Indien gewenst coördineren we ook studies van corrosie, scaling of microbiologie om de potentie van corrosie, aangroei van materiaal in het systeem of verstopping van het injectiereservoir in kaart te brengen. Wanneer nodig kunnen voorzorgsmaatregelen dan tijdig genomen worden. Dit zijn relatief kostbare studies die typisch kort na oplevering van een put plaatsvinden. Toch kan het soms interessant zijn om een studie later (nogmaals) uit te voeren.

Onafhankelijke corrosie monitoring

Onafhankelijke Corrosiemonitoring

Corrosie vormt een belangrijke bedreiging voor de economische levensduur van de putten en het oppervlaktesysteem. Vaak vindt er inhibitor injectie plaats in de productieput om het systeem te beschermen, echter tegen aanzienlijke operationele kosten. Het Aardwarmte Service Team is een onafhankelijke partner om corrosie te monitoren en de inhibitor dosering te optimaliseren. We wegen en analyseren geïnstalleerde corrosiecoupons, bestuderen data van corrosie sensoren, en beoordelen hierbij trends op de lange termijn.

Voorbereiden putreparaties

Vroegtijdig voorbereiden van Putreparaties

AST zorgt ervoor dat de meest voorkomende putreparaties zoals ESP-wissels en scab-liner installaties voorbereid op de plank liggen. Hierbij zorgen we voor een zo groot mogelijke standaardisatie van de operaties om de tijd zeer efficiënt in te zetten en de kosten laag te houden. Ook bereiden we een aanvraag van ontheffingen voor onbepaalde tijd van SodM voor, om snel te kunnen handelen op het moment dat de reparatie noodzakelijk is.

Lean and Mean Putonderhoud

Lean-and-mean Putonderhoud

Via WEP hebben we ruime ervaring op het gebied van pompwissels en scab liner installaties. Aardwarmte Service Team pakt de reparaties echter anders aan en zet in op standaardiseren van de operaties. Hierdoor kunnen de engineering uren tot een minimum worden beperkt. Zo ligt het programma al klaar vóór de klus en wordt rapportage bijna volledig in het veld afgerond. Voor supervisie maken we zoveel mogelijk gebruik van vaste teams met eigen personeel, om de kosten te drukken, lijnen kort te houden en zo efficiënt mogelijk op locatie te werken en bijvoorbeeld alle rapportage daar reeds te maken. Ook kunnen we grootschalig inkopen en maken we voortijdig prijsafspraken met leveranciers.

Indien nodig is steeds de kennisrijke organisatie van WEP op afroep beschikbaar. Zo weet u zeker dat als de uitdagingen onverwacht groot blijken er een capabele organisatie achter staat.

VGM systeem: Ondersteuning en audits

VGM-systeem: Ondersteuning en Audits

Op jaarbasis moeten diverse onderdelen in het DAGO Veiligheid Gezondheid & Milieu-zorgsysteem inclusief het Well Integrity Management Systeem worden geactualiseerd. In samenspraak met de klant worden de diverse tabellen geactualiseerd en assisteren we met een directiebeoordeling, jaarrapportages en kan een audit worden uitgevoerd.

Aardwarmte Service Team beschikt over een gekwalificeerde auditor met relevante ervaring en kennis. De audit voldoet aan de eisen die gesteld worden in het DAGO VG document (ISO-9001/ISO-14001/ISO-45001).

Inspectie Wellhead en Putafsluiters

Inspectie Wellhead & Putafsluiters

Aardwarmte Service Team verzorgt een jaarlijkse controle en onderhoud van de wellheads en de elementaire putafsluiters. De service omvat onder meer een inspectie en lektest van afsluiters en wellhead, en het vetten van de gate valves. Hiermee wordt voldaan aan de eisen in de WIMP op dit gebied.

Dagelijkse Productieondersteuning

Dagelijkse Productieondersteuning

24/7 productieondersteuning om de geothermische productie dagelijks te organiseren, te beheren en te optimaliseren door geothermie operator en/of productiemanager.

Het ondersteunen van onze klanten naar individuele behoefte staat bij ons centraal. We zien er naar uit om de mogelijkheden met u te bespreken. Contacteer ons: info@aardwarmteserviceteam.nl